In bao thư
Báo giá in bao thư
Bao thư nhỏ
In 1 mặt
Giấy F100 500 cái 1.500đ/cái
1000 cái 1.300đ/cái
2000 cái 1.100đ/cái
Bao thư nhỏ
In 2 mặt
Giấy F100 500 cái 1.800đ/cái
1000 cái 1.600đ/cái
2000 cái 1.250đ/cái
Bao thư trung
In 1 mặt
Không nền nắp
Giấy F100 300 cái 2.300đ/cái
500 cái 2.000đ/cái
1000 cái 1.600đ/cái
Bao thư lớn
In 1 mặt
Không nền nắp
Giấy F120 100 cái 2.300đ/cái
200 cái 2.000đ/cái
500 cái 1.600đ/cái
       
Dán keo nắp +120đ/cái

 

Sản phẩm liên quan